Dags att söka statsbidrag för arbete med lokala värdighetsgarantier

Publicerad:
Nu kan kommuner ansöka om prestationsersättning för sitt arbete med lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har 96 miljoner kronor att fördela i år.

För att höja kvaliteten och tydliggöra för äldre, anhöriga och allmänheten vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen kan kommunerna införa lokala värdighetsgarantier.

Alla kommuner som har genomfört en av två prestationer kan nu söka prestationsersättning för fortsatt arbete med lokala värdighetsgarantier. Kommunerna ska ha uppfyllt någon av punkterna nedan.

  • Redovisat sin lokala uppföljning av arbetet med lokala värdighetsgarantier (gäller dem som fått prestationsersättning 2013).
  • Inrättat minst tre lokala värdighetsgarantier samt ha lämnat in en plan för uppföljning.