Dags att rekvirera statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad:
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 57 miljoner kronor för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser under 2014. Kommunerna kan ta del av statsbidraget genom rekvisition.

Syftet med statsbidraget är att stärka kommunernas arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården. Detta genom att stödja ett långsiktigt utvecklingsarbete för att utveckla personalens kompetens.

Alla kommuner är berörda och medlen ska rekvireras senast den 30 april 2014.