Dags att anmäla sig till Funktionshinder i tiden 1-2 april 2014

Publicerad:
Nu är det dags att anmäla sig till Funktionshinder i Tiden 2014. Årets tema på konferensen är Mer funktion - mindre hinder!

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen arrangerar konferensen Funktionshinder i tiden för sjätte gången. Syftet med konferensen är att  visa hur samhällets stöd kan lägga grunden för mer funktion och mindre hinder. Här får du, både genom teoretiska resonemang och konkreta exempel, möjlighet att se och lära av andra.

Förhoppningen är att de olika inslagen i konferensen ska vara möjliga att inspireras av och att enkelt ta med sig hem och omsätta i den egna verksamheten.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 1-2 april 2014 på Essinge Konferenscenter/Lärarnas Hus.