Cirka en fjärdedel av alla ensamstående mammor får ekonomiskt bistånd

Publicerad:
År 2013 fick 22 procent av alla ensamstående mammor ekonomiskt bistånd, vilket är klart mer än andra hushållstyper. Sett till antal är det vanligaste biståndshushållet dock en man utan barn. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

I Sverige fick 228 056 stycken hushåll ekonomiskt bistånd. Det är en ökning på drygt 1,3 procent jämfört med 2012. Det vanligaste biståndshushållet består av en man utan barn, men det är en vanlig hushållstyp också i befolkningen i stort. Kvinnor med barn är den hushållstyp där ekonomiskt bistånd är vanligast, men gruppen ökar inte utan har minskat med 1 procent jämfört med år 2012.

Över 400 000 biståndsmottagare under 2013

Under fjolåret fick 4,3 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd, vilket är en ökning med 0,1 procent på ett år. Under året fanns 411 485 bi-ståndsmottagare.

Den genomsnittliga bidragstiden per hushåll var 6,6 månader under 2013, vilket är oförändrat jämfört med 2012.

10, 8 miljarder i ekonomiskt bistånd

Under 2013 betalade kommunerna ut 10,8 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med 2012 beräknat på fasta priser. Det genomsnittliga biståndsbeloppet var 47 369 kronor per hushåll.

Stora skillnader mellan kommunerna

Andelen mottagare av ekonomiskt bistånd varierar kraftigt mellan landets kommuner. Högst ligger Eskilstuna, där 10,8 procent av befolkningen fick bistånd 2013. Lägst var andelen i Lomma, med 0,8 procent. I hela landet fanns 4,3 procent av befolkningen i hushåll med ekonomiskt bistånd. Uppgifter för samtliga län och kommuner finns i rapporten (tabell 13).

Fakta

Årsstatistiken är en samlad, uppdaterad och utvidgad redovisning av den statistik som publicerats månadsvis under året. Undantaget är uppgifterna om försörjningshinder, som kommer i en separat årsrapport i höst.