Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar

Publicerad:
Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år.

År 2016 rapporterades cirka 64 000 maligna tumörer hos drygt 60 000 personer till cancerregistret. Under perioden 1970-2016 har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar.

– Att fler diagnosticeras med cancer kan till viss del förklaras av befolkningsökningen, att vi blir äldre, screening och förbättrade diagnostiska metoder. Även exponering för riskfaktorer kan spela in, säger Staffan Khan, statistiker på Socialstyrelsen.

De vanligaste cancersjukdomarna

Bröstcancer är den största cancersjukdomen bland kvinnor. Drygt 7 500 kvinnor diagnosticerades med bröstcancer och nästan 1 400 avled med bröstcancer som underliggande dödsorsak under 2016. Bland män är prostatacancer den största cancersjukdomen. Cirka 10 500 män diagnosticerades och drygt 2 300 dog i sjukdomen under 2016.

Lungcancer är den cancerform som orsakade flest dödsfall. Drygt 1 800 kvinnor och ungefär lika många män dog i lungcancer 2016.

– Statistiken visar att insjuknande och dödlighet i lungcancer minskat hos män under flera decennier men samtidigt ökat hos kvinnor. Att rökning ökade bland kvinnor under andra halvan av 1900-talet är en förklaring till det, säger Staffan Khan.

Några mindre cancersjukdomar ökar markant

Cancer i sköldkörtel, tunga, tungbas och tonsill är några mindre cancersjukdomar som ökat mycket de senaste åren. Vad gäller sköldkörtelcancer ökar sjukdomen framför allt bland kvinnor. Incidensen för kvinnor med cancer i sköldkörteln har länge varit runt 5 kvinnor per 100 000, men under de senaste tio åren har den ökat till drygt 8 kvinnor per 100 000.

– I antal individer räknat motsvarar ökningen cirka 70 fler män och 200 fler kvinnor som diagnosticerats med sköldkörtelcancer, säger Staffan Khan.

Vad gäller cancer i tunga, tungbas och tonsill är ökningen störst bland männen. För män har cancer i tungbasen mer än fyrdubblats under den senaste 20-årsperioden. Infektion med humant papillomvirus (HPV) har identifierats som en orsak, bland flera möjliga, till ökningen av cancer i tungbas och tonsill.