Bred uppslutning bland landstingen kring screeningfrågor

Publicerad:
Idag publicerar Socialstyrelsen en modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Samtidigt publicerar vi tre rekommendationer om nationell screening inom cancervården.

– De preliminära rekommendationerna från förra året kvarstår. Vi rekommenderar nationell screening för bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer men inte för prostatacancer, säger Karin Palm, utredare på Socialstyrelsen.

– Det finns en bred uppslutning från landsting och regioner kring dessa frågor, säger Karin Palm.

Rekommendationen om tjock- och ändtarmscancer kommer innebära förändringar för många landsting, medan de andra två rekommendationerna har sett likadana ut flertalet år tillbaka.

Flera andra europeiska länder har redan infört screening för tarmcancer och i Sverige screenar Stockholms läns landsting och Region Gotland sedan 2008. Från och med 2014 kommer landsting och regioner att delta i en nationell studie om testmetoder vid screening för cancerformen.

– Studien kommer att bidra till att landstingen börjar bygga upp organisationer och kompetens för att kunna införa screeningprogrammet, säger Karin Palm.