BRA-fam kan underlätta för socialtjänsten att rekrytera lämpliga familjehem

Publicerad:
Det förekommer fortfarande att barn och unga i familjehem utsätts för försummelse och övergrepp. Samhället måste bli bättre på att ge de barn och unga som inte kan bo i sina ordinarie hem en trygg och säker uppväxt.

För att underlätta socialtjänstens rekrytering av lämpliga familjehem publicerar Socialstyrelsen BRA-fam, en standardiserad bedömningsmetod för bedömning och rekrytering av familjehem.  

Metoden, som består av ett instrument, en manual och en bedömningsmall, fokuserar på att i ett tidigt skede av utredningen kunna identifiera familjer som kan komma att bedömas som olämpliga. BRA-fam tydliggör även socialtjänstens förväntningar på familjehemmet och de åliggande som ingår i uppdraget. För att undersöka hur användningen av BRA-fam fungerar har metoden prövats under 10 månader i reguljär verksamhet, vilket sedan har legat till grund för en revidering av manualen.

Ett stöd vid bedömningen av familjehem

Med stöd av instrumentet, manual och bedömningsmall gör socialtjänsten en första bedömning av de familjer som är intresserade av uppdaget som familjehem. 

– Tanken är att utifrån forskning och praktikers erfarenhet utveckla en metod som ger bra stöd vid bedömning av familjehem och dessutom kunna bidra med mer likvärdiga bedömningar oavsett var i landet de görs, berättar Pia Kyhle Westermark, forskare på Socialstyrelsen.

BRA-fam är en av flera bedömningskällor

– Det är viktigt att tänka på att den standardiserade bedömningsmetoden är en del av flera informationskällor i en professionell bedömning. Alla tillsammans utgör de underlag för socialtjänsten att fatta välgrundade beslut om säkra och trygga familjehem, berättar Pia Kyhle Westermark.

Ladda ner eller beställ

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem

BRA-fam ingår i Socialstyrelsens arbete med Programmet Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB