Behovet av organ- och vävnadsdonatorer fortsatt stort i Sverige

Publicerad:
Under senare år har antalet avlidna personer som kunnat hjälpa andra genom att donera sina vävnader och organ ökat. Men det räcker fortfarande inte till alla dem som behöver en transplantation. För att få fler att göra sin donationsvilja känd inleds nu på måndag den årliga Donationsveckan på initiativ av Socialstyrelsen.

De senaste åren har det funnits ett konstant behov av omkring 800 organ i Sverige, och för den som väntar på en transplantation av en njure, lever eller hjärtklaff kan väntan bli lång. Idag är det bara två av tio personer som har anmält sin donationsvilja till Socialstyrelsens donationsregister, detta trots att tidigare undersökningar visat att en stor del av befolkningen ställer sig positiva till att donera sina organ.

– Om fler gjorde sin vilja känd skulle det kunna bidra till en ökad donationsfrekvens säger Agneta Holmström, enhetschef på Nationellt Do-nationscentrum. Jag tror att många kanske redan har tagit ställning till hur de tänker om donation, men att det helt enkelt inte blivit av att anmäla sig till registret, skriva ett donationskort eller tala med sina anhöriga.

Stärkt arbete för att främja fler donationer

Nationellt Donationscentrum inrättades på Socialstyrelsen den 1 juni i år på uppdrag av regeringen och ska verka för att underlätta för att fler ska kunna göra sin donationsvilja känd. Centret har också ansvar för nationell samordning och stöd till hälso- och sjukvården och för att ge allmänheten kontinuerlig information om donations- och transplantationsfrågor.

Många anmäler sig under kampanjveckan

I år är det nionde gången Socialstyrelsen arrangerar Donationsveckan för att uppmärksamma det stora behovet och vikten av att fler gör sin donationsvilja känd.

– Alla kan ta ställning till vävnads- och organdonation oavsett ålder och medicinska åkommor, 2017 var donatorernas ålder 3-86 år, säger Agneta Holmström. Vården gör alltid en individuell prövning om en person är medicinskt lämplig att bli donator.

Nya regler underlättar för närstående och sjukvården

Enligt en ny förordning gällande donationsregistret som trädde i kraft i somras får behörig vårdpersonal ta del av uppgifter om personens vilja i registret då läkare bedömt att en person är avliden eller att livet inte längre går att rädda. Det ger förutsättningar för att tidigare kunna förbereda för en eventuell donation. 

En annan nyhet som införts i år är att från 15 års ålders får anmälan till donationsregistret enbart göras av den unge själv. 

Tre sätt att göra din donationsvilja känd

 

  • Informera dina närmaste om hur du ställer dig till att donera dina organ och vävnader;.
  • Anmäl dig till donationsregistret
  • Hämta ett donationskort på apoteket eller närmaste vårdcentral eller skriv ut ett eget donationskort som du kan förvara i plånboken, på kylskåpet eller någon annan väl synlig plats. Information finns på livsviktigt.se.