Behandling av skador i armens nervfläta till Umeå och Stockholm

Publicerad:
Plexus brachialisskador, skador i armens nervfläta, ska endast få behandlas av Södersjukhuset i Stockholm och Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det bestämde Rikssjukvårdsnämnden idag.

Plexus brachialisskador är skador i armens nervfläta som styr funktioner i arm och hand. På vuxna orsakas skadorna vanligtvis av skoter- eller motorcykelolyckor, medan de på barn kan uppkomma vid en svår förlossning. Symtomen är förlust av känsel och rörelse i varierande grad, i de svåraste fallen total förlamning.

Därför blir behandlingen rikssjukvård

Totalt opereras omkring 70 personer för plexus brachialisskador per år, varav hälften är barn. Det rör sig om få ingrepp som kräver multidisciplinära team med rätt kompetens. Det är också av stor vikt att handläggning och behandling sätts in vid rätt tidpunkt.

Tillstånden gäller all behandling

De tillstånd som Rikssjukvårdsnämnden beslutat om rör alla åtgärder som ingår i behandlingen av plexus brachialisskador. Det är reparation av skadade nerver, åtgärder som siktar till att öka funktionalitet i arm och hand indirekt, såsom flytt av senor eller muskler, samt skelettrekonstruktion.

Tre landsting sökte

Norrlands universitetssjukhus och Södersjukhuset har bäst förutsättningar bland de sökande att utföra den vård som ingår i rikssjukvårdsuppdraget. De har också forskningsmässiga förutsättningar att utveckla vården.

Även Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset har ansökt om tillstånd, men bedömdes i Socialstyrelsens tillståndsutredning inte ha lika stor erfarenhet av nervrekonstruktion. Sahlgrenska universitetssjukhuset har framgångsrik forskning som gäller flytt av senor eller muskler, men utan direkt fokus på plexus brachialis.

Tillstånden träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med år 2020.