Bedrägeriförsök via Facebook

Publicerad:
Någon eller några försöker lura privatpersoner på pengar via Facebook, genom att använda uppgifter från Socialstyrelsen i kombination med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsons namn i olika varianter. Saken är polisanmäld.

Bedrägeriförsöken riktas till privatpersoner som blir kontaktade av Facebookanvändare under namnen Johan A. Carlson, Johan J. Carlson, Johan B. Carlson eller andra liknande namn.

Socialstyrelsens namn och logotyp har också använts. Enskilda kontaktas och utlovas ekonomisk ersättning, de uppmanas också på olika sätt att bidra med pengar till behövande grupper i samhället.

Varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten vänder sig någonsin till allmänheten med förfrågningar om att lämna bidrag. Den som får sådan förfrågan uppmanas att aldrig betala in några pengar, utan istället polisanmäla.