BBIC har reviderats

Publicerad:
I dag publicerar Socialstyrelsen en reviderad Grundbok i BBIC, ett nytt metodstöd och en informationsspecifikation för anpassningar av kommunernas IT-stöd. Dessutom har ett nytt utbildningsmaterial tagits fram för BBIC-utbildare.

– Grundboken ska ge fördjupade kunskaper om grunderna i BBIC. Det nya metodstödet är ett komplement som ska fungera som ett kortfattat och konkret stöd i det praktiska utredningsarbetet inom sociala barn- och ungdomsvården, säger Helena Stålhammar, projektledare för BBIC.

Den reviderade Grundboken i BBIC och det nya metodstödet går att ladda ner från Socialstyrelsens webbplats. En tryckt version går att förbeställa nu, men levereras i november. Informationsspecifikationen finns bara som PDF.

Stöd för IT-anpassningar, dokumentation och systematisk uppföljning

Socialstyrelsens informationsspecifikation beskriver hur information som ska dokumenteras kan struktureras utifrån den nationella informationsstrukturen, NI. Den ska användas för att upphandla eller anpassa IT-stödet i kommunerna för den reviderade versionen av BBIC. Informationsspecifikationen innehåller ett dokumentationsstöd som beskriver vad som ska dokumenteras under handläggning, genomförande och uppföljning. Den innehåller även en lista med variabler och mått för systematisk uppföljning.

– Den reviderade versionen av BBIC gör det möjligt för kommunerna att börja diskutera hur BBIC kan användas för systematisk uppföljning på gruppnivå. Långsiktigt kommer dokumentationsstödet att förenkla arbetet med dokumentation för handläggarna i socialtjänsten, säger Helena Stålhammar.

Nytt utbildningskoncept och utbildningsmaterial

Socialstyrelsen har sett över utbildningskonceptet för BBIC och tagit fram ett nytt utbildningsmaterial – en studiehandledning med tillhörande Powerpointbilder. Studiehandledningen innehåller två utbildningsupplägg som kan användas av BBIC-utbildare i kommunerna. Det ena upplägget är till för att introducera den reviderade versionen av BBIC till alla socialsekreterare. Det andra utbildningsupplägget kan användas för att ge nya handläggare en grundutbildning i BBIC. Utbildningsmaterialet skickas till alla regionala BBIC-samordnare så att de kan skicka vidare till BBIC-ansvariga och BBIC-utbildare i sina nätverk.

– Nu kan BBIC-utbildarna börja sätta sig in i den reviderade versionen av BBIC genom att läsa grundboken och sedan ta del av studiehandledningen. Utbildningsuppläggen är förslag, men vi vill att alla ska uppnå kunskapsmålen i studiehandledningen, säger Helena Stålhammar.

Socialstyrelsen utbildar precis som tidigare arbetsledare och blivande utbildare i kommunerna. Datum för utbildningarna publiceras löpande på webbplatsen.

Ytterligare stöd efter lanseringen

Socialstyrelsen kommer att ge extra stöd till BBIC-ansvariga och BBIC-utbildare i kommunerna genom en ny frågelåda och särskilda telefontider. Den informationen hjälper de regionala BBIC-samordnarna till att sprida.

Fakta

Under 2014 hade Socialstyrelsen i uppdrag att revidera BBIC. Den nya versionen skulle bidra till att:

  • underlätta för systematisk uppföljning på gruppnivå
  • förstärka den vetenskapliga och evidensbaserade basen
  • göra BBIC lättare att använda
  • öka delaktigheten för barn och unga
  • stärka rättssäkerheten