Barn får mer receptförskrivna läkemedel mot astma och eksem

Publicerad:
Sedan införandet av gratis receptförskrivna läkemedel för barn vid årsskiftet syns ingen generell ökning av läkemedelsanvändningen, visar Socialstyrelsens statistik. "Däremot har uttaget av vissa läkemedel ökat, som mediciner mot astma och eksem", säger utredaren Henny Rydberg.

Under förra året hämtade drygt 40 procent av alla barn under 18 år ut något receptförskrivet läkemedel. Högst var användningen bland yngre barn mellan ett och tre år, samt barn i övre tonåren. De receptförskrivna läkemedel som dominerade i alla åldersgrupper var mediciner mot infektioner, främst antibiotika, samt mot sjukdomar i andningsorganen.

Kostnadsfria läkemedel

Efter årsskiftet 2016 infördes reformen med kostnadsfria receptförskrivna läkemedel för barn. Även om ingen generell ökning syns för den totala läkemedelsanvändningen, så har en markant ökning skett inom vissa läkemedelsgrupper. Främst gäller det läkemedel mot olika typer av allergiska besvär, till exempel mjukgörande medel till barn med eksem.

– Efter årsskiftet 2016 har antalet barn som hämtar ut mjukgörande medel ökat med 50 procent jämfört med första halvåret 2015, säger utredaren Henny Rydberg.

De mjukgörande medlen säljs även receptfritt. Där har dock ingen minskad försäljning skett. Det tyder på att fler barn får tillgång till behandlingen, snarare än att de går över från receptfritt till receptförskrivet.

Läkemedel mot astma

Statistiken visar även att antalet barn som hämtade ut luftrörsvidgande inhalationer mot astma ökade med 18 procent under första halvåret 2016 jämfört med samma period året innan. Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn.

En utveckling som däremot pågått under en längre tid är att allt fler barn hämtar ut läkemedel mot förstoppning. Sedan 2006 har andelen barn som hämtar ut dessa läkemedel mer än tredubblats, från strax över en procent av befolkningen under 18 år till nästan fyra procent år 2015.

Fakta: Kostnadsfria läkemedel för barn

Från och med 1 januari 2016 är läkemedel inom läkemedelsförmånen, det vill säga de läkemedel som normalt omfattas av högkostnadsskyddet, kostnadsfria för förmånsberättigade barn under 18 år, enligt 19 § i Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera.