Arbetslöshet är vanligaste orsaken till behov av ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Vanligaste försörjningshindret 2013 var relaterat till arbetslöshet, 48 procent av alla vuxna som fick ekonomiskt bistånd hade denna registrering. Arbetshinder, sociala skäl, var näst vanligast följt av sjukskriven med läkarintyg.

I redovisningen i rapporten Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 ingår 255 616 vuxna biståndsmottagare.

För 123 902 personer, eller 48 procent, var försörjningshindret relaterat till arbetslöshet. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2012.

Arbetshinder, sociala skäl, var det näst vanligaste försörjningshindret, 11 procent, och sjukskriven med läkarintyg det tredje mest förekommande, 9 procent.

Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till livsföringen i övrigt. År 2012 betalades 10,6 miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd, varav cirka 92 procent betalades ut som försörjningsstöd.