Användningen av magsyremedicin ökar

Publicerad:
Allt fler hämtar ut magsyremedel, och varje person hämtar ut betydlig större mängder än tidigare.

– Sedan 2006 har förskrivningen ökat med över 20 procent och antalet dygnsdoser med nästan 70 procent per invånare, säger statistikern Helena Schiöler.

Även för adhd-läkemedel syns en kraftig ökning, medan antibiotikaförskrivningen minskar.

De nya siffrorna presenteras i Socialstyrelsens läkemedelsstatistik år 2015. Den visar att förskrivningen totalt ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Sammanlagt tog 66 procent av befolkningen ut minst ett läkemedel på recept. Andelen kvinnor var större.

För vissa läkemedelsgrupper pekar dock statistiken på förändringar. Till exempel har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat med 18 procent sedan 2006. En stadig ökning syns även för magsyremedel, som främst används vid magsår eller halsbränna och sura uppstötningar.

– Främst har mängden förskrivet magsyremedel ökat bland kvinnor i åldrarna 15–29 år. I den åldersgruppen var det år 2006 ungefär 28 500 kvinnor som hämtade ut i genomsnitt 60 dygnsdoser per person. Förra året hade antalet stigit till 38 600 kvinnor och 103 dygnsdoser per person, säger statistikern Helena Schiöler.

Enligt statistiken förskrivs kvinnor oftare magsyremedicin, smärtstillande medel, antidepressiva läkemedel och sömnmedel än män. Däremot använder män i större utsträckning exempelvis blodfettsänkande läkemedel, adhd-medel och läkemedel mot alkoholberoende.

Statistiken visar även att förskrivningen av antibiotika fortsätter att minska. Störst är minskningen bland barn upp till 4 år, där 40 procent färre hämtade ut antibiotikarecept under 2015 jämfört med 2006.

När det gäller adhd-läkemedel har förskrivningen stigit kraftigt sedan 2006.

– Ökningen gäller inte bara barn och unga vuxna, utan även personer mellan 45 och 64 år. Där har en ökning skett från drygt 1 000 patienter 2006 till drygt 10 000 patienter 2015, säger Helena Schiöler.