Användningen av antibiotika minskar

Publicerad:
Användningen av antibiotika har minskat påtagligt under 2013 jämfört med året före. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om läkemedel för 2013.

Antal patienter som hämtade ut minst ett recept av antibiotika minskade med 6,8 procent under 2013. Motsvarande siffra för penicillin V var 10,9 procent.

De receptförskrivna läkemedel som hämtades ut av flest antal patienter i fjol var paracetamol, omeprazol, acetylsalicylsyra och penicillin.

Paracetamol fortsätter öka

Över en miljon personer, fler kvinnor än män, hämtade ut receptförskrivet paracetamol. Ökningen av paracetamol var 4,6 procent för 2013, jämfört med året före. Här är Alvedon och Panodil kända varumärken.

Ett annat läkemedel som många hämtade ut mot recept var omeprazol, här är Losec ett välbekant varumärke.

Antalet patienter som får läkemedel mot ADHD fortsatte att öka. Ökningen var 12,6 procent för 2013 jämfört med 2012.

Läkemedelsanvändning efter utbildningsnivå

I årets rapport presenteras läkemedelsanvändning efter utbildningsnivå för första gången. Kvinnor och män med grundskoleutbildning använder smärtlindrande preparat i högre utsträckning än motsvarande grupper med eftergymnasial utbildning. Det omvända förhållandet gäller för östrogenpreparat.

Den totala kostnaden för de receptförskrivna läkemedlen i Sverige förra året uppgick till 25 366 miljoner kronor. Året innan var kostnaden 25 313 miljoner.  

Uppgifter om läkemedel som sålts receptfritt utanför apotek redovisas inte i denna rapport på grund av att inte alla försäljningsställen har rapporterat in siffror för det fjärde kvartalet till eHälsomyndigheten. En ny version av denna rapport med siffror från försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek kommer därför att publiceras i mitten av april.