Publicerad:
I slutet av april publicerar Socialstyrelsen en slutlig version av Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Landstingens cancerexperter, regionala cancercentrum och 1177 Vårdguiden är några av dem som Socialstyrelsen samarbetat med.

– Vi har fått många värdefulla synpunkter på de preliminära riktlinjerna som publicerades förra året. Vi har lagt till 10 rekommendationer som framförallt gäller nya läkemedel och vi har uppdaterat flertalet vetenskapliga underlag som rekommendationerna bygger på, säger projektledaren Anna Aldehag.

Efter den preliminära versionen av riktlinjerna deltog Socialstyrelsen i fem regionala seminarier som anordnades av respektive sjukvårdsregion.

– Regionernas konsekvensanalyser och övriga synpunkter har varit värdefulla underlag i bearbetningen av riktlinjerna inför slutpublicering, säger Anna Aldehag.

Utöver deltagande i dessa seminarier så presenterade myndigheten de preliminära riktlinjerna på två konferenser för professionen (onkologidagarna 2013 respektive urologidagarna 2013).

Många externa experter deltar

– Det är viktigt att vi har ett nära samarbete med de som ska använda riktlinjerna så att vi vet att våra rekommendationer tas emot rätt och förs in i sjukvården.

– I cancerriktlinjerna har det medverkat runt 120 externa experter. Att det är så många som deltar i arbetet medverkar till att vi får en bred förankring i sjukvården.

Anna Aldehag berättar att man också samarbetat med de sex regionala cancercentrumen som är kunskaps- och utvecklingsorganisationer i respektive sjukvårdsregioner och med 1177 Vårdguiden som bland annat erbjuder sjukvårdsrådgivning till patienter.

– Nu hoppas vi att vi har skapat goda förutsättningar för att implementera de cirka 290 rekommendationerna som riktlinjerna består av i cancervården och på så sätt kommer att bidra till att patienterna får en jämlik och god vård.

En slutlig version av riktlinjerna publiceras i slutet av april.