Antalet vårdlegitimationer ökar

Publicerad:
Antalet utfärdade yrkeslegitimationer inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka och i de flesta fall utfärdas de till kvinnor. Män innehar dock fortfarande de flesta läkarlegitimationerna. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Statistiken gäller utfärdade legitimationer och specialistbevis till personer under 65 år. Under de senaste fyra åren har antalet legitimerade sjuksköterskor minskat med cirka 1 procent i förhållande till befolkningen, jämfört med legitimerade läkare, som ökat med över 6 procent.

Flest legitimationer utfärdas till kvinnor

Kvinnor dominerar i flera legitimerade yrken. För kategorierna arbetsterapeut, barnmorska, biomedicinska analytiker, dietist, logoped, receptarie, sjuksköterska och tandhygienist har kvinnor mottagit över 90 procent av alla utfärdade legitimationer. Yrket med lägst andel kvinnor som legitimationsmottagare är kiropraktor på 36 procent. Motsvarande siffra för läkare är 42 procent.

Stora skillnader mellan läkarspecialisterna

Antalet läkar- och tandläkarspecialister har hållit sig relativt stabil med en minskning på 0,2 respektive 1,1 procent. Men det finns stora skillnader bland de olika läkarspecialisterna. Exempelvis har specialiteten kirurgi minskat med 4,3 procent på fyra år medan anestesi och intensivvård ökat med cirka 2 procent under samma tidsperiod.

Fakta

Statistiken innehåller uppgifter om antalet utfärdade legitimationer och specialistbevis. Detta betyder att personen som fått legitimationen har laglig rätt att arbeta som yrkestiteln i Sverige, men inte nödvändigtvis arbetar med det i praktiken. Information om personernas faktiska sysselsättningsstatus publiceras i september.