Antalet strokefall fortsätter att minska

Publicerad:
Antalet personer som drabbas av stroke fortsätter att minska. 2017 insjuknade cirka 25 800 personer, vilket är ungefär 600 färre än 2016, visar statistik från Socialstyrelsen. Även dödligheten i sjukdomen minskar, men det finns regionala skillnader.

Under 2000-talet har både antalet strokefall och antalet döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Mellan 2002 och 2017 rör det sig om en minskning med ungefär 40 procent – både för kvinnor och män. Ungefär 6 500 personer dog av sjukdomen 2017.

Den nya statistiken visar att det finns regionala skillnader i andelen döda inom 28 dagar efter insjuknande. Högst dödlighet går att se i Kalmar med nästan 32 procent, följt av Dalarna och Örebro. Lägst var dödligheten i Stockholm, Västmanland och Jönköping. Där var andelen avlidna inom 28 dagar efter insjuknande mindre än 25 procent.

Socialstyrelsens utvärdering av vården vid stroke utifrån de nationella riktlinjerna kommer att publiceras senare i december 2018. 

Ladda ned
Statistik om stroke 2017Artikelnummer: 2018-12-39|Publicerad: 2018-12-06
Tillhörande dokument och bilagor