Antalet placerade barn ökar

Publicerad:
Nära 32 600 barn var placerade utanför hemmet av socialtjänsten under 2013. För omkring 10 000 barn inleddes nya insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Av de omkring 10 000 nytillkomna unga blev 13 procent omedelbart omhändertagna av socialtjänsten. Bara en procent togs om hand med stöd av LVU, medan den absoluta majoriteten unga var föremål för insatser enligt socialtjänstlagen.

– Vi har de senaste åren sett en kraftig ökning av insatserna enligt socialtjänstlagen. I gruppen pojkar 13-17 år har andelen som placerats på hem för vård och boende, eller HVB, ökat markant,säger Socialstyrelsens utredare Hillevi Rydh.

Fler pojkar på HVB

Mellan 2006 och 2013 har andelen placerade pojkar i åldersgruppen 13-17 år ökat från 0,25 till 1,71 procent. Främst utgörs ökningen av pojkar med annan vårdnadshavare än en förälder eller förordnad vårdnadshavare. En tänkbar förklaring är att ökningen utgörs av ensamkommande flyktingbarn.

– Oavsett redovisningsmått har pojkar fler heldygnsinsatser än flickor. Förhållandet är exempelvis 62 procent för pojkar och 38 procent för flickor om man tittar på andelen barn som någon gång under fjolåret varit placerade, säger Hillevi Rydh.

Familjehem vanligast

Den första november 2013 var 22 700 barn föremål för heldygnsinsatser beslutade av en kommunal socialnämnd. Familjehem var den vanligaste placeringsformen oavsett kön. Under året var totalt sett 32 600 barn placerade utanför hemmet längre än ett dygn vid något tillfälle. Det innebär en ökning med 3 000 placerade barn från fjolårets 29 600.