Antalet fallolyckor varierar stort över landet

Publicerad:
Fallolyckor fortsätter att vara den olyckstyp som leder till flest dödsfall och flest sjukhusinläggningar. Det finns dock stora skillnader mellan kommuner och län, visar sammanställd statistik från Socialstyrelsen. Den här veckan pågår kampanjen Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor.

Siffror från Socialstyrelsen visar att över 1 000 personer dog av fallolyckor 2016. Cirka 69 000 personer skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus.

Statistiken visar även på stora regionala skillnader. Bland personer 65 år och äldre lades till exempel 50 procent fler in på sjukhus i Jämtlands län, jämfört med Uppsala län. Även Västerbottens och Stockholms län hade fler sjukhusinläggningar än snittet, om man jämför personer över 65 år.

Kan bero på flera faktorer

– Exakt varför det ser olika ut vet vi inte. Beslut att lägga in en person på sjukhus kan bero på olika organisatoriska och praktiska orsaker, som avstånd mellan sjukhuset och hemmet. En annan mer övergripande förklaring kan handla om hur hälsan hos befolkningen ser ut i ett visst område, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Jämför man kommuner och hur många personer över 80 år som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor är skillnaderna ännu större. Exempelvis har Ödeshög en betydligt mindre andel än Stockholm, det visar siffror för perioden 2014-2016 från Socialstyrelsens patientregister.

Dödsolyckor vanligare i Västerbotten än i Halland

När det gäller statistik över dödsolyckor orsakade av fall syns också skillnader över landet. Regioner som Gotlands, Västerbottens och Västernorrlands län hade 2016 ett högre antal dödsfall i gruppen 65 år och äldre, och per 100 000 invånare, än exempelvis län som Örebro, Halland och Gävleborg.

– Siffrorna kan vara ett tecken på att fallolyckorna faktiskt går att minska. Det är därför viktigt att försöka förstå vad som orsakar skillnaderna, för att på så sätt ska kunna arbeta förebyggande mot fallolyckor, säger Kalle Brandstedt.

Förutom ett mänskligt lidande kostar fallolyckor samhället stora summor varje år. Enligt beräkningar från Socialstyrelsen låg kostnaden för kommuner och landsting på 11,6 miljarder år 2014. Då är inte kostnader för primärvården inräknade.

Balansera mera drar igång

I dag drar Socialstyrelsens kampanj Balansera mera igång som syftar till att förhindra fallolyckor i vardagen. Kampanjen pågår fram till den 8 oktober och har tre teman: mat, motion och medicin. Bland annat innehåller den tips på hur vi själva, närstående och vården kan arbeta förebyggande när det gäller fallolyckor och under veckan pågår även olika aktiviteter runt om i hela landet.

– Det finns mycket man själv kan göra för att förhindra ett fall. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktig mat och att träna balans, kondition och styrka. Det är också viktigt att se över sitt läkemedelsintag, eftersom läkemedelsbiverkningar som trötthet och yrsel kan öka risken för fall, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.