Antalet cancerfall fortsätter öka

Publicerad:
År 2013 fick 57 830 personer cancer. Den vanligaste formen är hudcancer, som står för 16 procent av alla fall. Det visar statistik som Socialstyrelsen publicerar idag.

Sedan 1990-talet har antalet cancertumörer ökat med i genomsnitt 2 procent per år. Ökningen förklaras till viss del av att vi blir äldre, utökad screening och bättre metoder för att diagnostisera cancer, men också ökad exponering för riskfaktorer, så som rökning.

Bröst- och prostatacancer vanligast bland kvinnor och män

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all kvinnlig cancer. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för cirka 30 procent av fallen under 2013. Från slutet av 1990-talet har antalet fall för män ökat något mer än för kvinnor. En stor del av ökningen för män avser prostatacancer.

Hudcancer dominerar överlag

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammanlagt 16 procent av alla cancerfall och är den cancerform som ökar mest. Under 2013 fick 2 453 kvinnor och 3 254 män en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,5 procent för kvinnor och 4,9 procent för män.

Stora skillnader beroende på utbildning

Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. Kvinnor med grundskola som högsta utbildningsnivå har dubbelt så stor sannolikhet att få lungcancer än kvinnor med eftergymnasial utbildning. Det finns även geografiska skillnader. I de norra länen är antalet fall av hudcancer lägre än i länen i södra Sverige.