Anmälan till Hack for Sweden öppnar 22 januari

Publicerad:
Hack for Sweden är en programmeringstävling som arrangeras av Socialstyrelsen och 15 andra myndigheter den 14-15 mars. Med hjälp av myndigheters öppna data hoppas man inspirera till skapandet av nya produkter och tjänster. Den 22 januari öppnar anmälan.

Hack för Sweden hölls första gången i mars 2014, och går återigen av stapeln den 14-15 mars 2015. Årets hackaton arrangeras i dagsläget av 16 svenska myndigheter.

– Inför Hack for Sweden 2015 är vi ännu fler myndigheter som är med och arrangerar tävlingen och ännu mer öppen data ingår. Vi vill erbjuda en plattform där studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan mötas när det kommer till frågor kring myndigheters öppna data, säger Anders Lagerqvist från Lantmäteriet, projektledare för Hack for Sweden.

Pris till mest nyskapande applikation

Priset Hack for Sweden Award går till det bidrag som bäst har kombinerat data på ett kreativt sätt och skapat den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som tydligt påvisar nyttan med myndigheternas öppna data. Utöver detta delas priser ut inom kategorierna Bästa visualisering, Bästa affärsnytta och Bästa nytta för allmänheten.

Socialstyrelsen bidrar med statistik på många områden

Socialstyrelsen bidrar med öppen data i form av några vanliga dödsorsaker, ekonomiskt bistånd, stroke, hjärtinfarkt, skador/olycksfall samt fallolyckor. Våra uppgifter kommer att finnas tillgängliga i SCB:s databas.

Anmälan öppnar 22 januari

Den 22 januari öppnar anmälan till tävlingen, som hålls hos Naturvårdsverket i Stockholm. Mer information finns på Hack For Swedens webbplats.