Andelen kejsarsnitt varierar kraftigt i landet

Publicerad:
Ny statistik från Socialstyrelsen visar att 17 procent av alla barn i Sverige föds med kejsarsnitt. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika regioner och sjukhus. Flest kejsarsnitt görs i Stockholm och på Gotland.

I Sverige föddes knappt 113 000 barn under 2013, vilket är en ungefärligt beräknad siffra då Värmlands läns landsting ännu inte rapporterat in till medicinska födelseregistret (MFR). Den genomsnittliga åldern för förstföderskor är drygt 28 år, men skiljer kraftigt runt om i landet. Äldst är förstföderskorna i storstadsområdena och yngst i Gävleborgs och Blekinge län.

En tydlig trend i statistiken är att andelen kejsarsnitt har ökat från 5 procent av alla förlossningar i början av 1970-talet till 17 procent de senaste åren. Även här är de regionala skillnaderna stora.

– I Stockholm och på Gotland sker omkring 21 procent av förlossningarna med kejsarsnitt. I Östergötlands och Kalmar läns landsting är siffran knappt 13 procent, säger utredaren Karin Gottvall.

Frekvensen av kejsarsnitt varierar även mellan olika sjukhus. I topp ligger Danderyds sjukhus i Stockholm med 23 procent, följt av Karolinska sjukhuset i Solna och Södersjukhuset. Lägst frekvens har Sollefteå sjukhus med 9,2 procent.

Stora regionala skillnader syns också i andelen förlossningar där kvinnor får bristningar i bäckenbotten som drabbar ändtarmsmuskeln. Högst är siffran i Stockholm med 7,4 procent av förstföderskorna, lägst är andelen i Norrbotten med 3,8 procent. För kvinnan innebär bristningarna en ökad risk för inkontinens och smärtor i underlivet. Faktorer som ökar risken för stora bristningar är förlossning med sugklocka eller tång, eller om barnet väger 4,5 kg eller mer. Även förlossningsställningen kan ha betydelse för graden av bristningar.

Andra trender i statistiken är:

  • Kraftigt minskad medelvårdtid efter vaginal förlossning, från sex dygn år 1973 till mindre än två dygn under 2013. Hur många som vårdas under en kortare tid efter förlossningen, upp till två dygn, varierar mellan olika landsting.
  • Fler kvinnor har övervikt eller fetma vid inskrivningen i mödrahälso-vård. 1992 var siffran 25 procent, år 2013 var den 38 procent.
  • De fullständiga IVF-behandlingarna, så kallad provrörsbefruktning, har blivit fler. Under 2012 var de cirka 14 400, vilket resulterade i 3 820 barn.