Andelen cyklister som skadas i trafiken ökar

Publicerad:
Cyklister står idag för 38 procent av samtliga som skadas i trafiken, vilket är en ökning under den senaste 10-årsperioden. Däremot har antalet trafikolyckor överlag minskat under samma period. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

Bland kvinnor är över hälften som skadas i trafiken cyklister eller fotgängare. Det totala antalet personer som skadades i vägtrafikolyckor var ifjol 9013 stycken, varav kvinnor 3106.

Fallolyckor fortsatt vanligast

Fallolycka har under flera år varit den vanligaste orsaken till skada, med 44 procent av samtliga orsaker. Den vanligaste orsaken till fall var att personen halkat, snavat eller snubblat. En stor majoritet av de som skadats vid fall var personer över 65 år. Flest andel fallolyckor kunde noteras i Jämtlands, Dalarnas och Kalmar län.

Män och kvinnor dominerar olika delar av statistiken

Bland dem som vårdas till följd av övergrepp, det vill säga misshandel eller annat våld, är en stor majoritet män, 77 procent. Det totala antalet var 1 965.

– Ser man till det totala antalet orsaker till skador är övergrepp ändå en rätt så liten andel, med 1,2 procent. Antalet personer som vårdats för övergrepp är det lägsta vi sett på tio år, säger Pernilla Fagerström, utredare.

Unga kvinnor dominerar dock statistiken över självskador. Antalet kvinnor var 4 492 av totala antalet 7 362. Bland de som vårdades för självskada hade 86 procent skadat sig själva genom förgiftning, till exempel med läkemedel. Självskador stod för drygt fyra procent av det totala antalet skadade.

Lokal statistik om allt från fallolyckor till förgiftningar

Rapporten Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013 som publiceras i dag innehåller länsvisa uppgifter om alla typer av skador och förgiftningar som behandlats i slutenvården, exempelvis transportolyckor, fallolyckor och förgiftningsolycksfall. Dessutom hittar du uppgifter i vår statistikdatabas. Patientregistret, som statistiken bygger på, omfattade 2013 totalt drygt 931 000 patienter, varav 123 800 patienter vårdades med skada eller förgiftning som huvuddiagnos.