Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

Publicerad:
Medianåldern bland de som tvångsvårdas för missbruk har minskat från 43 till 34 år mellan 2010 och 2016. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen publicerar i dag.

Medianåldern på dem som tvångsvårdas på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, låg länge omkring 40 år – men från 2010 vände kurvan tydligt nedåt.

– Utvecklingen kan ha flera orsaker. Den behöver inte betyda att det allvarliga missbruket går ner i åldrarna. Det kan också handla om att kommunernas socialnämnder blivit bättre på att fånga upp personer med missbruk tidigt, säger Daniel Svensson, sakkunnig inom missbruksfrågor på Socialstyrelsen.

Kvinnorna som vårdas enligt LVM är generellt yngre än männen. Under 2016 var medianåldern för kvinnor 31 år medan den var 35 år för män.

Statistiken visar också förändringar i vilket missbruk de tvångsvårdade har.

– Tidigare var alkohol vanligast, men nu är det flest som tvångsvårdas för narkotika- och blandmissbruk. Det kan hänga ihop med att det bland unga verkar ha blivit vanligare att missbruka andra substanser än alkohol, säger Barbro Engdahl, utredare på Socialstyrelsen.

Mellan 2010 och 2016 har andelen med alkoholmissbruk minskat från 47 till 24 procent medan de med narkotikamissbruk ökat från 33 till 40 procent. Under samma period har andelen tvångsvårdade med blandmissbruk gått från 21 till 36 procent.

Antalet tvångsvårdade ökar

De senaste tio åren har också antalet som vårdas enligt LVM blivit fler. Ökningen uppgår till 33 procent, och den 1 november 2016 var det totalt 384 personer som tvångsvårdades. Samtidigt visar statistiken att det har blivit allt färre som vårdas frivilligt på institution för något missbruk. Mellan 2015 och 2016 minskade antalet med sex procent, från 2 033 till 1 904 personer.

Fakta om LVM

  • Det är socialnämnden i kommunen som fattar beslut om att något ska vårdas enligt LVM. Personen måste vara över 18 år.
  • Tvångsvård kan många gånger vara en direkt livräddade insats för någon med allvarligt missbruk.
  • Skälen kan exempelvis vara att en person på grund av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.