Allt fler utbildar sig till fysioterapeuter

Publicerad:
Yrkesgruppen fysioterapeuter, som tidigare kallades sjukgymnaster, har ökat stadigt sedan mitten av 1990-talet. Det visar statistik från Socialstyrelsen över antalet utfärdade legitimationer.

År 1995 fanns det totalt 13 058 fysioterapeuter i Sverige. Motsvarande siffra för 2013 var 21 593.

Trenden sedan 1995 är också att allt fler män utbildar sig till fysioterapeuter.

– Men yrket är fortfarande kvinnodominerat. 1995 var 84 procent av fysioterapeuterna kvinnor jämfört med 79 procent år 2014, berättar Lukas Ryan, som är utredare på Socialstyrelsen.

Sedan 2008 har antalet fysioterapeuter per 100 000 invånare ökat med 10 procent i hela landet. Men ökningen varierar stort mellan de olika landstingen. På Gotland ökade antalet med till exempel 27 procent. I Västernorrland minskade däremot antalet med 4 procent.

I jämförelse med andra legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är fysioterapeuter en förhållandevis ung yrkesgrupp.

– Av de fysioterapeuter som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården är 49 procent yngre än 45 år. Det kan till exempel jämföras med barnmorskor där motsvarande siffra är 34 procent, berättar Lukas Ryan.

Socialstyrelsen tar fortlöpande fram underlag för tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal genom det nationella planeringsstödet, NPS, som är ett stöd i vårdens kompetensförsörjning. Faktabladet om tillgång på fysioterapeuter är ett led i Socialstyrelsens arbete att utveckla NPS för fler yrkesgrupper.