Publicerad:
Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.

Socialstyrelsen har följt användandet av metylfenidat, det dominerande adhd-läkemedlet, mellan åren 2006 och 2014. Resultatet visar att medicineringen har ökat stadigt i alla åldersgrupper utom bland de allra minsta barnen.

Ökningen kan förklaras med att de nya användarna blivit allt fler för varje år, och att läkemedlen ofta används under en lång period. Vanligast är användandet i åldersgruppen 10-17 år, både bland pojkar och flickor. Bland pojkarna i gruppen är det knappt fem procent som använder adhd-läkemedel och bland flickorna nästan två procent.

Stora regionala skillnader

– Socialstyrelsens siffror visar även på stora regionala skillnader i för-skrivningen. Det beror bland annat på att andelen som får en adhd-diagnos är olika stor i landet, säger utredaren Peter Salmi.

Statistiken visar att förskrivningen börjar plana ut eller minska i vissa län, medan ökningen är tydlig i andra län. I Kronoberg, som ligger lägst, använder omkring 2,5 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år adhd-medicin. Högst ligger Gävleborg och Gotland med cirka 7 procent.

Högt och lågt i kommunerna

Skillnaderna är ännu större på kommunal nivå. I Nykvarn använder 12 procent av pojkarna i åldern 10-17 år adhd-medicin. Även i kommuner som Essunga, Karlsborg, Håbo och Älvkarleby ligger användandet på omkring 11 till 12 procent. Lägst är användandet i exempelvis Värnamo, Rättvik, Ulricehamn och Emmaboda med omkring 1,5 procent.

– Vi vet inte exakt vad de stora kommunala skillnaderna beror på. Det är en fråga vi tänker återkomma till, säger Peter Salmi.

Socialstyrelsen förutspår dock att användningen av adhd-läkemedel bland pojkar mellan 10 och 17 år kommer att mattas av. Detta eftersom förskrivningen nu ligger nära den uppskattade förekomsten av adhd i gruppen.