Allt fler med missbruk tvångsvårdas

Publicerad:
Antalet personer med missbruk och beroende som tvångsvårdas fortsätter att öka. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar på en ökning på 11 procent och sedan 2005 har siffran stigit med 51 procent.

Den 1 november 2015 tvångsvårdades 378 personer på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Det innebär en ökning från 342 personer till 378 personer jämfört med den 1 november 2014, eller 11 procent. Det innebär också en ökning på över 50 procent sen 2005.

Frivilligvården minskat med en fjärdedel på tio år

Från 2014 till 2015 ökade antalet vårdade inom den frivilliga institutionsvården enligt socialtjänstlagen, SoL, från 1 908 till 2 033 personer. Jämfört med 2005 kan vi se en minskning på 25 procent.

Narkotika vanligast bland intagna

Det vanligaste missbruksmedlet bland intagna för tvångsvård var narkotika av olika slag. Nära 38 procent använde enbart narkotika. Blandmissbruk av narkotika och alkohol blir allt vanligare, medan missbruk av alkohol blir allt ovanligare bland de vårdade inom tvångsvården.

År 2014 tillkom en missbruksform i statistiken som kallas ”Övrigt missbruk”, vilken bland annat omfattar lösningsmedel, spice och nätdroger av olika slag, medel som inte är tydligt klassade som narkotika. Antalet som vårdas på grund av denna typ av missbruk eller beroende har ökat från 14 personer 2014 till 27 personer 2015.

Tecken på att det har tillkommit nya missbruksmedel kan man även se inom slutenvården, där antalet personer som vårdas på grund av psykiska- och beteendestörningar, som orsakats av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, ökat med 60 procent mellan 2010 och 2014.

– Personer som får den här diagnosen kan ha olika typer av blandmissbruk och missbruk av preparat som inte är narkotikaklassade, säger Barbro Engdahl, utredare vid Socialstyrelsen.