Allt fler kommuner har BBIC-licens

Publicerad:
Åtta av tio kommuner har nu ordinarie BBIC-licens. Det skapar bättre enhetlighet när det gäller att utreda barn- och ungdomsärenden inom socialtjänsten i olika delar av landet.

För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården. En jämförelse av resultaten mellan 2010 och 2014 visar att kommunerna på flera punkter har förbättrat sina förutsättningar för att åstadkomma bra kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Få följer upp

Däremot är systematisk uppföljning ett tydligt utvecklingsområde för kommunerna. Endast var fjärde kommun, 26 procent, använder resultaten från uppföljningar av öppenvården för att utveckla verksamheten. Motsvarande siffra för familjehems- och institutionsvården är 16 procent.

– För att barn och unga ska få ett bra stöd behöver socialtjänsten följa upp insatserna och använda resultaten för att förbättra verksamheten, säger Ann Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Under de senaste fyra åren har det skett en förbättring när det gäller BBIC-licensiering hos kommunerna. BBIC står för ”Barnets behov i centrum”. Det är ett system för handläggning och dokumentation där syftet är att stärka barnperspektivet och öka delaktigheten för barn, unga och deras föräldrar. Systemet ska också bidra till enhetlighet över landet och förbättra kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Förbättrad handläggning

En majoritet av kommunerna, 81 procent, har idag en ordinarie BBIC-licens, för fyra år sedan var siffran 28 procent.

– Nu pågår ett utvecklingsarbete där Socialstyrelsen och SKL jobbar med att förbättra nyttan med och användningen av BBIC, säger Ann Johansson.

Även när det gäller avtal om samverkan går arbetet framåt. Socialtjänsten och förskolan har överenskommelser om samverkan i 75 procent av kommunerna, samverkan med grundskolan finns i 80 procent av kommunerna. Det är förbättringar jämfört med tidigare år.

Öppna jämförelser tas fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.