Allt fler barn ammas längre

Publicerad:
Amning bland de allra minsta barnen fortsätter att minska, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Samtidigt syns en svag ökning bland de något äldre barnen, nio respektive tolv månader.

– Fler barn ammas lite längre. Men det är för tidigt att säga om det är ett  trendbrott, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Amning under barnets första sex månader har minskat i långsam takt sedan 2004. 2004 ammades 83 procent av alla barn vid fyra månaders ålder och 72 procent vid sex månaders ålder. 2015 hade siffran sjunkit till 74 respektive 63 procent. 

Svag ökning bland de något äldre barnen

I åldersgruppen nio respektive tolv månader ses dock en svag ökning när det gäller amningen de senaste åren, visar statistiken. 34 procent av barnen ammades vid nio månaders ålder 2010, och 16 procent vid tolv månader. 2015 var siffran 41 respektive 24 procent. Då handlar det nästan enbart om delvis amning.

– Vad ökningen beror på vet vi inte med säkerhet. Men uppgifter från graviditetsregistret har bland annat visat att mödrar med lång utbildning och mödrar födda i utomeuropeiska länder ammar i högre utsträckning, säger Karin Gottvall.

Stora regionala skillnader

Statistiken för 2015 visar att det finns stora regionala skillnader i andelen ammade barn. Vid fyra månaders ålder ammas flest barn i Jämtlands och Gotlands län. De län där amningen är lägst vid fyra månaders ålder är Gävleborg och Skåne.

Gotland ligger även i topp vad gäller amning vid tolv månaders ålder. Där ammades 33 procent av barnen i åldersgruppen 2015. Östergötland är det län där amningsfrekvensen är lägst bland barnen vid tolv månaders ålder – 17 procent.

– En undersökning som Socialstyrelsen presenterade i våras visade att landstingens amningsstöd ser olika ut vilket kan bidra till de regionala skillnaderna, säger Karin Gottvall.