Allt färre spädbarnsföräldrar röker

Publicerad:
Rökning bland spädbarnsföräldrar fortsätter att minska. Under 15 års tid har andelen spädbarnsmammor som röker mer än halverats. Bland papporna är minskningen inte lika stor, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Allt färre spädbarnsföräldrar röker. 1999 levde 19 procent av alla åtta månader gamla barn i familjer där någon rökte. Under 2015 hade andelen sjunkit till 11 procent.

– Det här är en positiv utveckling. Studier visar att barn som utsätts för passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och de behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen. 

Det är speciellt mammornas rökning som har minskat, visar statistiken. 1999 rökte 11 procent av mammorna till landets åttamånaders bebisar. 2015 hade siffran minskat till under 5 procent. För papporna var motsvarande andelar nästan 14 respektive knappt 10 procent.

Stora regionala skillnader

Andelen spädbarn som utsätts för rökning i hemmet varierar kraftigt mellan länen. Södermanland är det län som har högst andel barn med rökare i barnets hemmiljö under spädbarnstiden - 17 procent bland barnen som var åtta månader. Skåne och Blekinge hamnar på andra respektive tredje plats i denna statistik.

Lägst andel spädbarn utsatta för rökning i hemmet vid åtta månaders ålder finns i Västerbottens, Kalmar och Stockholms län där motsvarande andelar ligger mellan 4 och 8 procent.