Allt färre patienter läggs in på sjukhus

Publicerad:
Antalet inskrivningar på svenska sjukhus minskade under 2017, jämfört med föregående år. Hjärt- och kärlsjukdomar var de vanligaste diagnoserna bland de patienter som skrevs in för sjukdomar, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Ungefär 1 440 000 inskrivningar ägde rum på svenska sjukhus under 2017. Det är en minskning med runt 56 000 jämfört med 2016. Räknat i patienter rör det sig om cirka 860 000 patienter som skrevs in, en minskning med ungefär 20 000 jämfört med 2016.

– Statistiken visar att antalet inskrivningar på sjukhus minskat stadigt de senaste fem åren. Våra register kan inte svara på orsaken till detta men samtidigt som minskningen i slutenvården har vi sett en ökning i inrapporteringen i den öppna vården, säger Clara Larsson, statistiker på Socialstyrelsen.

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligaste diagnoserna

Hjärt- och kärlsjukdomar var de vanligaste diagnoserna bland de patienter som skrevs in för sjukdomar, både för män och kvinnor. Ungefär 56 700 kvinnor och 75 100 män slutenvårdades för hjärt- och kärlsjukdomar under 2017. 

– Kvinnor vårdades främst för förmaksflimmer medan män främst vårdades för akut hjärtinfarkt, säger Clara Larsson.

Utöver hjärt- och kärlsjukdomar dominerade inskrivningar till följd av olika symptom, exempelvis bröst- och buksmärtor. Andra stora diagnosgrupper var sjukdomar i matsmältningsorganen, sjukdomar i rörelseorganen, psykiska sjukdomar och tumörer.

Det är framför de äldsta åldersgrupperna och därefter den allra yngsta åldersgruppen, 0-4 år, som vårdas inom slutenvården.

Fakta om sluten vård

  • Med slutenvård avses hälso- och sjukvård när den ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård. Detta innebär att patienten skrivs in på sjukhus.
  • De diagnoser som patienter slutenvårdats för kan i huvudsak delas in i tre grupper: sjukdomar (cirka 1 157 000 vårdtillfällen) skador och förgiftningar (cirka 143 000 vårdtillfällen) och graviditet och förlossningar (cirka 139 000 vårdtillfällen).