Allt färre drabbas av hjärtinfarkt

Publicerad:
Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfarkt fortsätter att minska i Sverige, men skillnaderna mellan olika grupper är stora. Personer med låg utbildning drabbas oftare än andra. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Preliminära siffror visar att 25 300 personer insjuknade i hjärtinfarkt år 2017, knappt 5 900 personer avled. Det är en minskning med drygt 400 insjuknade personer respektive en minskning med omkring 400 dödsfall, jämfört med året innan. Både förekomsten av hjärtinfarkt och dödligheten var 2017 dubbelt så hög för män, jämfört med kvinnor.

Stadig minskning

Minskningen har varit markant de senaste decennierna. Mellan 2002 och 2017 har antalet hjärtinfarkter minskat från omkring 650 till runt 350 fall per 100 000 invånare. Under samma period minskade dödligheten i hjärtinfarkt från omkring 200 till runt 75 dödsfall per 100 000 invånare.

– Det är en väldigt positiv utveckling som främst beror på två saker. Dels livsstilsfaktorer, som till exempel lägre kolesterolnivåer i befolkningen och minskad rökning. Dels att vård och behandling vid hjärtinfarkt har förbättrats, till exempel med ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt, säger Bertil Lindahl, professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

Stora socioekonomiska skillnader

Statistiken visar att det råder stora skillnader i förekomsten av hjärtinfarkt mellan grupper med olika utbildningsnivå. Personer med enbart förgymnasial utbildning insjuknar, och dör, oftare i hjärtinfarkt. Till exempel är det mer än dubbelt så vanligt att lågutbildade kvinnor drabbas, jämfört med högutbildade kvinnor.

– Det är inga små skillnader. De kan åtminstone delvis förklaras av att riskfaktorer som är kopplade till hjärtinfarkt också visar en kraftfull socioekonomisk skevhet. Till exempel övervikt, rökning och motionsvanor. Här måste vården bli bättre på att hjälpa dessa grupper att förebygga insjuknande i hjärtinfarkt, säger Bertil Lindahl.

Ladda ned