Alla som vill ska få hiv-testa sig!

Publicerad:
World Aids Day uppmärksammas över hela världen den 1 december. Provtagning och behandling har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet för att minska risken att hivinfektionen sprids vidare. Hivtestning ska därför vara lätt tillgänglig för den som vill testa sig.

Tidig provtagning gagnar alla!

Idag vet vi att den som provtas tidigt och vid ett positivt svar ges behandling för sin hivinfektion får ett både längre och friskare liv. Vetenskapliga studier har visat att en hivinfekterad person är som mest smittsam i början av infektionsprocessen och att en tidig hivbehandling avsevärt minskar risken att sprida infektionen vidare.

Viktigt med generös tillgång till hivtest

Socialstyrelsens meddelandeblad ”Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess” är lika aktuellt idag som det var 2012 när det publicerades. Där framhålls att det ska vara en självklarhet att få testa sig för hiv och att hivtest ska vara lätt tillgängliga för alla som så begär. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården har en generös inställning till möjligheten att få testa sig. Det innebär också att det ska vara möjligt att testa sig anonymt om man så vill.

Vi behöver avdramatisera det här med hivtestning. Ju mer vi pratar om hiv och ju lättare det blir att testa sig, desto flera kommer att få en möjlighet att både upptäcka och behandla sin hivinfektion. Den som idag har en väl fungerande behandling kan leva ett i det närmaste normalt liv, vilket gör att stigmatiseringen förhoppningsvis kommer att minska.