Publicerad:
Socialstyrelsen går i dag ut med rekommendationer om att alla gravida kvinnor bör få information om fosterrörelser. Om kvinnans beskrivning av fosterrörelserna tyder på att de blivit färre eller svagare bör hon utan avvaktan erbjudas en undersökning av fostret.

Antalet dödfödda barn har legat på samma nivå i Sverige sedan flera decennier. År 2014 föddes fyra döda barn per 1000 födda barn, och förekomsten har inte visat någon tendens att gå ner.

Minskade fosterrörelser som inte uppmärksammas eller omhändertas på rätt sätt kan leda till allvarliga konsekvenser och i värsta fall att fostret dör.

Att undvika fosterdöd är huvudskälet till att Socialstyrelsen nu har tagit fram det nya kunskapsstödet.

– Syftet med rekommendationerna är att färre foster ska dö i livmodern och att färre barn ska dö eller skadas i samband med förlossningen, säger Elin Linnarsson, utredare på Socialstyrelsen.

Ett annat skäl är att myndigheten har sett att rutinerna kring information om fosterrörelser och utredning vid minskade fosterrörelser skiljer sig åt i landet.

– När vi samlade in regionala och lokala rutiner från mödrahälsovård och förlossningskliniker i Sverige visade det sig exempelvis att en minoritet hade skriftliga rutiner om att informera alla gravida om fosterrörelser, säger Elin Linnarsson.

Möjligt att nå alla kvinnor

Därför införs nu rekommendationen om att hälso- och sjukvården bör ge information om fosterrörelser till alla gravida kvinnor i samband med det rutinbesök i mödrahälsovården som erbjuds omkring graviditetsvecka 24.

I kunskapsstödet finns uppgifter om vanliga mönster i fosterrörelserna och faktorer som gör att fosterrörelser kan upplevas olika för olika kvinnor.

– Genom att ge saklig och enhetlig information om fosterrörelser till alla gravida och att aktivt uppmana kvinnor att söka vård om de upplever att fosterrörelserna minskar eller blir svagare, kan vi nå även dem som på egen hand inte skulle ha skaffat information eller sökt vård. Detta kan bidra till en mer jämlik vård, säger Elin Linnarsson.

När en gravid kvinna söker vård för minskade fosterrörelser bör hennes berättelse vara central för fortsatt handläggning. När det som kvinnan berättar tyder på att fosterrörelserna har blivit färre eller svagare bör hon utan avvaktan erbjudas en undersökning av fostret.

Bygger på beprövad erfarenhet

Socialstyrelsens kunskapsstöd om minskade fosterrörelser bygger på beprövad erfarenhet då det vetenskapliga underlaget är begränsat inom området. Myndigheten har anlitat en panel med 30 barnmorskor och 30 läkare inom obstetrik och gynekologi. Förslaget har också varit på remiss hos bland annat alla landsting samt flera organisationer.

 

De nationella rekommendationerna

  • Hälso- och sjukvården bör ge information om fosterrörelser till alla gravida kvinnor i samband med det rutinbesök inom mödrahälsovården som erbjuds omkring vecka 24.
  • Om en kvinna har haft kontakt med vården på grund minskade fosterrörelser, men inget tytt på att fostret mått dåligt, så bör rådet till kvinnan vara att ta ny kontakt om hon åter upplever att fostrets rörelser minskar.
  • När en gravid kvinna söker vård för minskade fosterrörelser bör hälso- och sjukvården lyssna på hennes berättelse och göra en riskbedömning som underlag för fortsatt handläggning.
  • När kvinnans berättelse tyder på minskad frekvens eller styrka i fosterrörelserna, bör hälso- och sjukvården utan att avvakta erbjuda en undersökning där det finns tillgång till kardiotokografi, så kallat CTG, och ultraljud.