Äldre i särskilt boende fortsätter minska

Publicerad:
Äldre som bor i särskilt boende har minskat med 1 500 på ett år. Antalet äldre som får hemtjänst håller en fortsatt jämn nivå. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Nästan 89 000 äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, jämfört med 90 500 föregående år. Av dessa bodde cirka 21 procent i bostäder som drevs i enskild regi.

– Tidigare år har vi kunnat se att antalet personer över 65 år som får hemtjänst ökar i hög takt, samtidigt som antalet äldre i särskilt boende minskat i en lägre takt. Under de senaste åren kan vi däremot se en mer jämn nivå i antalet äldre som får hemtjänst, säger Lina Boberg, statistiker.

Bland personer under 65 år med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bodde drygt 3 900 personer i särskilt boende, vilket är en minskning på cirka 800 personer jämfört med fjolåret.

Andelen privat hemtjänst ökar

Över 219 700 äldre hade hemtjänst den 1 oktober 2013, vilket är lika många som fjolåret. I medeltal fick de äldre cirka 24 timmar hemtjänst per månad, varav omkring 24 procent utfördes av enskilda utförare. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat med över 10 procent de senaste sju åren.

För personer under 65 år kan man se en ökning av hemtjänsttimmar utförda i enskild regi med närmare 20 procent under samma period. För denna grupp utförs 32 procent av timmarna av enskilda utförare.

Om statistiken

Statistiken baseras på uppgiftsinsamling som skett via elektronisk enkät till kommunerna. Uppgiftsinsamlingen är lagstadgad, vilket innebär att kommunerna är skyldiga att lämna in uppgifterna. Genom kontroller har kommunerna uppmärksammats på eventuella avvikelser och därmed getts möjlighet att korrigera uppgifterna.

I rapporten Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform år 2013 – Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen presenteras uppgifter för de enskilda kommunerna bland annat om hemtjänst och särskilt boende efter regiform.