Akutväntetiderna ökar för äldre

Publicerad:
Tre timmar och tjugo minuters total vistelsetid, varav ungefär en timmes väntan på läkare. Medianväntetiderna på akuten 2017 ligger kvar på samma nivå som året innan, men för personer över 80 har vistelsetiden ökat.

År 2017 gjordes två miljoner besök vid landets sjukhusbundna akutmottagningar av patienter äldre än 18 år. Sedan 2015 rapporterar akuterna in statistik till patientregistret över hur länge patienterna vistas där samt hur lång tid det tog innan de fick träffa en läkare. År 2017 var medianväntetiden för läkarbedömning cirka en timme och den totala vistelsetiden var ungefär 200 minuter, för hela riket.

– Vi kan inte se några stora förändringar sedan 2016. Jämför vi de nya siffrorna från 2017 med tidigare kartläggningar är väntetiderna även där snarlika, säger Clara Larsson, statistiker på Socialstyrelsen.

Längre vistelsetid för äldre

Personer över 80 år stod för 18 procent av alla besök på akuten under 2017. De fick vänta 50 minuter på att träffa läkare (oförändrat sedan 2016), vilket är en något kortare tid jämfört med den totala patientgruppen. För dessa äldre ökade emellertid den sammanlagda vistelsetiden på akuten med 10 minuter, till 244 minuter, jämfört med året innan.

– Väntetiderna är fortfarande långa på många akutmottagningar. I synnerhet för gruppen över 80. Multisjuka äldre ska inte behöva vänta i flera timmar. Miljön på akuten är inte alls bra för dem, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Stora skillnader mellan sjukhusen

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg (116 000 besök) samt Söder-sjukhuset i Stockholm (96 000 besök) tog emot flest akutpatienter 2017.  Det var också här patienterna fick vänta längst på att träffa en läkare, en och en halv timme respektive en timme och femtio minuter. Vid många av de större sjukhusen var vistelsetiden lång, en median på över fyra timmar.

Kortast väntetid på läkare hade de små akutmottagningarna i Region Norrbotten, med under 30 minuters väntetid. Generellt sett har de mindre sjukhusen kortare väntetider på akuten.