Adhd-läkemedel fortsätter öka

Publicerad:
Fler får centralstimulerande adhd-läkemedel förskrivet. Andelen användare är högst i åldersgruppen 10–17 år, både bland pojkar och flickor.

Det skrivs i allt större utsträckning ut läkemedel vid uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet. En dominerande del av förskrivningen av läkemedel vid adhd, omkring 90 procent, består av det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat.

– I dag behandlar vården drygt fyra procent av pojkarna i befolkningen med metylfenidat, vilket innebär att en betydande andel av dem som har adhd får läkemedel, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Förekomsten av adhd bland pojkar i skolåldern har i vetenskapliga studier uppskattats till omkring fem procent.

Fler nya användare

Socialstyrelsen har hämtat uppgifter ur läkemedelsregistret och kan redovisa siffror över såväl befintliga som nya användare av metylfenidat från 2006 till 2013.

– Det sker en tillströmning av nya användare, så vi är fortfarande inte i ett skede där vi kan förvänta oss en stabilisering av förskrivningen, säger Peter Salmi.

När det gäller befintliga användare av adhd-läkemedel ligger Gotland, Gävleborg och Västerbotten högst. På Gotland får 7,5 procent av pojkarna i åldrarna 10 till 17 år metylfenidat medan motsvarande siffra för Kronoberg är 2,7 procent. Kronoberg, Jönköping och Blekinge har lägst andel befintliga användare, både för pojkar och flickor.

– De regionala skillnaderna i andelen användare är påfallande. Detta väcker frågor och Socialstyrelsen kommer att följa upp och studera dessa skillnader närmare, säger Peter Salmi.

Regionala skillnader

De län som har högst andel nya användare i åldersgruppen pojkar 10–17 år är Gävleborg med 2,4 procent, Stockholm med 1,8 procent och Västerbotten med 1,7 procent. Om man tittar på flickor i samma åldersgrupp ligger andelen nya användare på 1,8 procent i Gävleborg, 1,1 procent i Uppsala och 1 procent i Stockholm. 

– Under 2013 fortsatte andelen nya användare av metylfenidat att öka totalt sett i befolkningen för båda könen, säger Peter Salmi.

Lägst andel nytillkomna användare i åldersgruppen 10–17 år när det gäller pojkar har Jämtland, Örebro och Jönköping. För flickor är motsvarande län Jämtland, Kronoberg och Blekinge.