Aborterna sker allt tidigare

Publicerad:
Aborterna i Sverige sker allt tidigare i graviditeten och oftast används läkemedelsbehandling som metod. Förra året var 88 procent av aborterna medicinska, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Sedan början av 1990-talet har andelen aborter före den sjunde graviditetsveckan ökat betydligt. Under 2014 genomfördes hälften av alla aborter inom denna period, 82 procent skedde före vecka 9 och 93 procent före vecka 12.

– En förklaring till att aborterna görs allt tidigare i graviditeten är att det införts nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik, säger Karin Gottvall som är sakkunnig inom förlossningsvård.

70 procent hemaborter

Medicinsk metod användes vid totalt 88 procent av de aborter som rapporterades år 2014. Vid medicinsk abort före graviditetsvecka nio ges den inledande läkemedelsbehandlingen på ett allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Den efterföljande behandlingen kan ske i hemmet. Aborten bör avslutas med graviditetstest och efterkontroll för att fastställa att aborten är helt genomförd. Under 2014 var nästan 70 procent av de tidiga medicinska aborterna så kallade hemaborter. I de fall som den medicinska aborten sker efter graviditetsvecka nio utförs hela behandlingen på sjukhus.

Abort vanligast mellan 20 och 24 år

Ungefär en fjärdedel av alla graviditeter i åldersgruppen 15–44 år slutar med abort, en siffra som varit ungefär densamma sedan 1975. Vanligast är aborterna i åldersgruppen 20-24 år. Sammanlagt rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen under 2014, vilket motsvarar 20,2 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–44 år. Det innebär en liten minskning jämfört med Socialstyrelsens senaste mätning, men statistiken bör tolkas med stor försiktighet eftersom nya insamlingsrutiner införts. Förändringar i sättet att rapportera uppgifter leder ofta till en mer osäker statistik under den första tiden.

– Vi kan därför inte säkert avgöra om de lägre aborttalen år 2014 visar en verklig minskning, eller om förändringen beror på vår nya datainsamlingsmetod, säger statistikern Maria Öman. 

Fakta

Enligt svensk abortlag kan kvinnan själv besluta om abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Efter den 18:e veckan får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsens rättsliga råd. Aborter beviljas då endast om så kallade synnerliga skäl föreligger. Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern. Prövningen sker individuellt och grundar sig på en läkarbedömning och kuratorsutredning.