Aborter vid fosterskador skiljer regionalt

Publicerad:
Ryggmärgsbråck och allvarliga hjärtfel är fosterskador som oftast upptäcks genom fosterdiagnostik under graviditeten. En ny rapport visar att abortfrekvensen skiljer stort i landet. I Stockholm aborteras 60 procent av fostren på grund av allvarliga hjärtfel, jämfört med cirka 20 procent i övriga Sverige.

I en ny rapport har Socialstyrelsen analyserat och sammanställt uppgifter om fosterskador och kromosomavvikelser fram till år 2013. Rapporten visar att ungefär tre procent av alla födda barn har någon sådan typ av skada eller avvikelse. Den vanligaste fosterskadan är hjärtfel. Det handlar om allt från mindre allvarliga tillstånd, som upptäcks direkt efter födelsen, till hjärtfel som kräver komplicerade operationer för att barnet skall överleva. 

– Aborter på grund av hjärtfel är ovanligt men det beror på vilket fel det handlar om. Vid allvarliga hjärtfel aborteras 60 procent av fostren i Stockholm, vilket är betydligt högre än i övriga landet, säger utredaren Karin Källén.

Fosterdiagnostik varierar

Även när det gäller ryggmärgsbråck ligger Stockholm tillsammans med Göteborg högst med en abortfrekvens på 60 procent. I landets norra region är siffran 30 procent. Det är oklart vad skillnaderna beror på men tänkbara orsaker kan vara varierande tillgång till fosterdiagnostik, klinikernas olika vårdrutiner vid misstänkt fosterskada och kromosomavvikelse, samt olika rapporteringsgrad. En annan förklaring kan vara olika inställning till handikapp som ryggmärgsbråck. 

Socialstyrelsens statistik visar också att trots högre mödraålder, vilket medför en ökad sannolikhet för Downs syndrom, föds det inte fler barn med kromosomavvikelser och fosterskador. Däremot har abortfrekvensen för foster med Downs syndrom ökat kraftigt. 
– År 1999 aborterades 45 procent av alla foster med Downs syndrom, 2013 hade siffran stigit till 60 procent. Det är dock troligt att en hel del av dessa aborter hade slutat som spontana missfall, säger Karin Källén.´

Ökning bland yngre kvinnor

Tidigare har fosterdiagnostiken för att upptäcka kromosomavvikelser mest riktat sig mot äldre kvinnor. Ungefär 60 procent av alla barn som föddes med Downs syndrom under åren 1999–2013 hade dock mödrar som var under 35 år. Eftersom alltfler yngre kvinnor nu erbjuds fosterdiagnostik har abortfrekvensen vid Downs syndrom ökat även i denna grupp.