67 000 inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Publicerad:
Ny statistik visar att det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. 2017 var det 70 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades i Stockholms län jämfört med Gävleborgs län. Totalt sett lades nära 67 000 personer in på sjukhus på grund av fallskador.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar per år. Ny statistik för 2017 visar att nära 67 000 personer föll och skadade sig så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dem var sju av tio 65 år och äldre.

De senaste åren syns en minskning av sjukhusinläggningarna på grund av fallolyckor, liksom för andra olyckstyper. 

– Räknar man även in besök i specialiserad öppenvård för fallskador är minskningen mer marginell, och i gruppen 65 år och äldre syns ingen minskning, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen. 

Stora skillnader i landet

Det finns stora regionala skillnader när det gäller fallolyckor. Bland personer 65 år och äldre var det 70 procent vanligare att skrivas in på sjukhus i Stockholms län, jämfört med Gävleborgs län. I Stockholms län skrevs drygt 2900 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Gävleborgs län var det drygt 1 700 personer. Västerbotten och Västmanland hade också fler sjukhusinläggningar än snittet. 

Även när man räknar samman sjukhusinläggningar och specialiserad öppenvård, som besök på akuten och andra specialistmottagningar, ligger Stockholm högst och Gävleborg lägst.

– Skillnaderna är intressanta för kommuner och landsting att analysera. Exempelvis kan man jämföra vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador. Det kan handla om fysiska aktiviteter för äldre, snöröjning och sandning vintertid, bra utomhusbelysning, behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar, säger Kalle Brandstedt.

Det är fler kvinnor än män över 65 år som får skrivas in på sjukhus eller söka specialiserad öppenvård på grund av fallolyckor. 

– Däremot är det en högre andel män som avlider på grund av fallolyckor, säger Kalle Brandstedt.

Balansera mera drar igång

I dag den 1 oktober inleds Socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.

– Vi har i undersökningar sett att medvetenheten om riskerna med fallolyckor har ökat något. Samtidigt är det viktigt att det fallförebyggande arbetet i samhället fortsätter kontinuerligt, och det finns mycket man själv kan göra. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktigt och träna styrka och balans. Det är också viktigt att se över sitt läkemedelsintag, eftersom läkemedelsbiverkningar kan öka risken för fall, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.

 

Stora skillnader mellan kommuner

  • Jämför man kommuner och hur många personer över 80 år som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor varierade antalet från 33 per 1000 invånare till 84 per 1000. Detta enligt siffror för perioden 2015-2017 från Socialstyrelsens patientregister.
  • Under vecka 40 pågår Socialstyrelsens kampanj Balansera mera. Bland annat innehåller den tips på hur vi själva, närstående och vården kan arbeta förebyggande när det gäller fallolyckor. Under veckan pågår olika aktiviteter runt om i landet. Den 2-4 oktober finns Socialstyrelsen på Seniormässan och pratar om fallprevention.
  • För den som arbetar inom social omsorg och hälso- och sjukvård har Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen ”Ett fall för teamet”. Syftet är att bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat och systematiskt arbete för att förebygga fallolyckor.