167 avlidna personer donerade organ 2015

Publicerad:
Under 2015 donerade 167 avlidna personer organ för transplantation. Det är den högsta siffran någonsin, med en liten ökning jämfört med året innan då 166 avlidna donatorer donerade sina organ.

De organ som transplanteras från avlidna är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottskörtel och i vissa fall tunntarm. Det är organens kondition och inte donatorns ålder som avgör om det är möjligt att donera eller inte. En donator kan rädda livet på upp till åtta personer.

Fortfarande väntar många människor på ett eller flera nya organ

Behovet av organ är större än tillgången. På väntelistan den 1 januari 2016 fanns ett behov av 825 olika organ. En person som väntar på transplantation kan vara i behov av ett eller flera organ.  Merparten väntar på en ny njure (646 personer).

Medgivande för donation

För att komma ifråga som donator finns ingen åldersgräns. Patienten måste dock vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning när döden inträffar. Personen måste också vara medicinskt lämplig och det ska finnas ett medgivande för donation. Donatorn kan antingen ha anmält sin vilja till donationsregistret, fyllt i ett donationskort eller informerat sina närstående om sin inställning till organ- och vävnadsdonation.

Den 11 januari 2016 fanns 1 560 298 personer registrerade i registret.