13 miljoner mer till kvinnojourer

Publicerad:
I slutet av april publicerar Socialstyrelsen en slutlig version av Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Landstingens cancerexperter, regionala cancercentrum och 1177 Vårdguiden är några av dem som Socialstyrelsen samarbetat med.

De medel som Socialstyrelsen i år kan fördela på grund av förstärkningen av arbetet mot våld har gått till ROKS, Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer i Sverige och SKR, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund.

– Förstärkningen innebär nästan en fördubbling av den del av statsbidragen som är avsedd att stärka kvinnojourernas verksamhet, säger Socialstyrelsens utredare Almir Cehajic.

Jourtelefon av riksintresse

Både ROKS och SKR är rikstäckande paraplyorganisationer, som i sin tur fördelar medel till lokala kvinnojourer.

En kvinnojour som varit föremål för diskussioner i medier på senare tid med anledning av Socialstyrelsens beslut är Terrafem.

Terrafem har beviljats 1 450 000 kronor för 2014 för en jourtelefon som Socialstyrelsen anser är av riksintresse eftersom våldsutsatta personer tack vare den kan få råd och stöd på många språk.

Samma princip

Terrafem har också sökt medel för att finansiera sitt stödboende.

– Ingen organisation har fått medel för att finansiera stödboende från detta statsbidrag för år 2014. Terrafem har behandlats på samma sätt som alla andra med liknande verksamhet som har ansökt om statsbidrag, säger Almir Cehajic.

Statsbidraget är inte i första hand avsett att finansiera driften av stödboenden. Det är ett kommunalt ansvar att ge invånare det skydd de behöver. En kommun är skyldig enligt lag att ge våldsutsatta personer stöd och hjälp.

Enligt Socialstyrelsen är en organisation rikstäckande när den har lokal verksamhet i minst hälften av landets län. Det har ROKS och SKR, däremot inte Terrafem. Terrafem är medlem i riksorganisationen ROKS.