Socialstyrelsen: Viktigt att det inte blir uniform

Publicerad:
Debattreplik av Bitte Fritzson, enhetschef, och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats 10 maj 2016.

Socialstyrelsen ställer inte krav på att personal som arbetar i gruppbostäder ska ha uniform. Tvärtom. Personalen kan i princip bära vilka kläder de vill som arbetskläder. De kan ha sina egna privata kläder, till exempel en t-shirt. Det är viktigt att personalens kläder inte gör att gruppbostaden får en institutionell prägel, skriver Bitte Fritzson och Karin Flyckt vid Socialstyrelsen i en replik.

Sedan årsskiftet gäller samma hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och i gruppbostäder som inom hälso- och sjukvården. Syftet med bestämmelserna om kläder som bärs i arbetet är att förebygga smittspridning.

Reglerna gäller bara vid direkta vård- och omsorgssituationer till exempel vid hjälp med personlig hygien och när det finns det risk för smittspridning. Reglerna gäller inte när man ser en film på bio eller när man är ute och dansar.

Vad det handlar om är att personal som arbetar inom vård och omsorg ska ha kortärmade kläder eftersom långärmade plagg försvårar möjligheten till god handhygien och ökar risken för smittspridning. Kläderna ska bytas minst varje dag för att på så sätt förebygga vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner har ökat kraftigt och med enkla medel som till exempel kortärmade kläder och en bra handhygien så kan vi hjälpas åt att förebygga det. Ingen ska behöva smittas i onödan. Studier visar att upp till var tredje vårdrelaterad infektion kan förebyggas.

Debattörer skriver på SvD Debatt att bestämmelserna är ett ”stort steg tillbaka” och att den som har sitt hem i en gruppbostad inte ska behöva möta och få stöd av uniformerad personal. Men i Socialstyrelsens föreskrifter finns det inga krav när det gäller arbetsklädernas utformning. Personalen kan i princip bära vilka kläder de vill.

I förarbetena till LSS framgår det att gruppbostaden ska utformas så att den inte får en institutionsliknande prägel .I gruppbostäder är det även viktigt att kläderna inte gör att den enskildes bostad får en institutionell prägel. Personalens kläder behöver inte se ut på något särskilt sätt. Det viktiga är att kläderna är kortärmade och att både över – och underdel går att tvätta så att de blir rena.

Det är upp till verksamheten att ta fram rutiner som fungerar för den enskilda gruppbostaden och uppfyller både hygienregler och LSS intentioner.

 

Bitte Fritzson, chef enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik

Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor

Läs repliken i Svenska Dagbladet. Repliken är ett svar på debattartikeln "Fel att införa arbetskläder i gruppbostäderna”