Socialstyrelsen: Vanligt att vi ber om synpunkter

Publicerad:
Debattreplik av Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad i Dagens Samhälle 26 februari 2016.

Att Socialstyrelsen ber kommunrepresentanter om synpunkter på material är vanligt, svarar Annika Öquist på kritiken om att socialsekreterare förväntas jobba gratis åt myndigheten.

Med anledning av artikeln ”Fräckt be socialsekreterare jobba gratis åt staten” vill Socialstyrelsen framhålla att det är relativt vanligt att myndigheten låter kommunrepresentanter, myndigheter och intresseorganisationer titta på preliminära material och komma med synpunkter.

I det här fallet ville utredaren göra en extrakoll med professionen av centrala begrepp i redan översatta filmer. Frågan skickades ut till ett nätverk för socionomer på Facebook samt de nationella BBIC-samordnarna.

Utredaren gjorde bedömningen att det rörde sig om en relativt liten insats.
Socialstyrelsen beklagar om detta lett till missförstånd och om kommunikationen kring detta varit otydlig.

Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen