Socialstyrelsen: Någon avbön är inte aktuell

Publicerad:
Debattreplik av Lars- Torsten Larsson, avdelningschef. Publicerad på Svenska Dagbladet Debatt den 21 november 2016.

Kroppen och skelettet mognar olika snabbt hos olika individer. Därför rymmer alla metoder för medicinsk åldersbedömning viss osäkerhet.

Socialstyrelsen presenterade i våras en systematisk översikt som byggde på en genomgång av 1 400 vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning.

Syftet var att ta reda på vilken säkerhet olika metoder har. Resultaten visade att magnetkameraundersökning av knäled har potential att minska risken för att barn under 18 år felaktigt bedöms som vuxna.

Nenad Zeba arbetar med att göra åldersbedömningar med andra metoder. På SvD Debatt den 17 november kallar han Socialstyrelsens forskningsöversikt för ”samhällsskadlig” och kräver ”avbön” från myndigheten.

Någon avbön är inte aktuell. Tvärtom går vi nu, på regeringens uppdrag, vidare med att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod vid åldersbedömning. Den nya studien, som utförs av oberoende forskare, ska bland annat undersöka om precisionen i åldersbedömningarna av 18-årsgränsen kan öka genom undersökning av olika leder – som fotled, knä och handled. Den ska också studera vilken betydelse kön och uppväxtförhållanden har när det gäller säkerheten vid åldersbedömning.

Socialstyrelsen har stort förtroende för att Rättsmedicinalverket, som i maj fick regeringens uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar, kommer att arbeta med metoder som uppfyller kraven på vetenskaplighet och rättssäkerhet.

Lars-Torsten Larsson, avdelningschef Socialstyrelsen.
Här kan du läsa repliken i Svenska Dagbladet.