”Socialstyrelsen delar oron för godtycke”

Publicerad:
Debattreplik av Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen, på SvD.se den 26 oktober 2015.

På Socialstyrelsen går en expertgrupp just nu igenom ett underlag på cirka 1000 forskningsstudier om aktuella metoder för åldersbedömningar, skriver Lars-Torsten Larsson, Socialstyrelsen, i en replik om ensamkommande flyktingbarn.

Håkan Mörnstad skriver på SvD Debatt den 25 oktober om godtyckligheten i åldersbedömningen av ensamkommande barn. Socialstyrelsen delar hans oro.

I den flyktingsituation som råder arbetar myndigheterna tillsammans för att finna lösningar på detta och andra problem. I skenet av den stora ökningen av ensamkommande barn som kommer till vårt land är det ytterst angeläget att åldersbedömningar görs på vetenskaplig och rättssäker grund.

Frågan har hög prioritet på Socialstyrelsen. Kunskapsläget som tidigare varit osäkert har förbättrats under senare år. Dagens rekommendationer behöver ses över i ljuset av det. På Socialstyrelsen går en expertgrupp just nu igenom ett underlag på cirka 1000 forskningsstudier om aktuella metoder för åldersbedömningar.

Arbetet avslutas i början av nästa år, och ska ligga till grund för nya, mer träffsäkra, rekommendationer.

En fungerande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer är helt avgörande. Socialstyrelsen planerar, utöver forskningsöversikten av medicinska metoder för åldersbedömning, att starta ytterligare ett projekt. Syftet är att ur ett vidgat perspektiv undersöka hur barnläkarbedömning och bedömning av sociala faktorer kan användas för att värdera ålder. Alla berörda aktörer kommer att bjudas in i arbetet.

Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Läs repliken på SvD.se.