Sjuktalet i Halland måste minska mer

Publicerad:
Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan. Publicerad i Hallandsposten den 6 oktober 2016.

Sjukskrivningarna ökar i Sverige och har gjort så sedan 2010. En sjukdom eller skada påverkar inte bara en person, utan även familjen, kollegor och arbetsplatsen.

Regeringen har satt upp målet att antalet dagar med sjukpenning som betalas ut per försäkrad i Sverige – sjukpenningtalet – ska uppgå till högst 9,0 dagar i slutet av 2020. I dag är sjukpenningtalet i Sverige 10,8, och för att vi ska nå målet måste alla aktörer bidra. Arbetsgivarna och hälso- och sjukvården har viktiga roller för att förebygga sjukskrivningar och se till att människor som blir sjukskrivna på olika sätt kan komma tillbaka i arbete. Försäkringskassan och Socialstyrelsen är också viktiga aktörer.

Försäkringskassans roll är bland annat att arbeta med att både öka kvaliteten och antalet bedömningar som görs inom sjukskrivningsprocessen, för att den arbetsförmåga som finns ska tillvaratas och människor snabbare ska kunna komma tillbaka. Socialstyrelsens bidrag är att ta fram rekommendationer om sjukskrivningstid utifrån bedömning av arbetsförmåga vid olika diagnoser och nationella riktlinjer för behandlingar.

Vi kan redan nu se att det gemensamma arbetet har gett resultat. Sjukskrivningarna ökar fortfarande, men i betydligt lägre takt, och i en fjärdedel av alla kommuner och i två län i sjunker sjuktalen – Halland är ett av dessa län. Här har sjuktalet minskat med 0,3 procent sedan årsskiftet. Det är glädjande, men ännu återstår en bit på vägen för att utvecklingen i landet ska gå åt rätt håll.

För att fler människor ska få möjligheten att återgå i arbete och komma tillbaka till egen försörjning är det viktigt att bedömningar av arbetsförmågan är kunskapsbaserad, och att patienterna under sjukskrivningstiden får tillgång till rätt behandling och rehabilitering.

Sjukförsäkringen ger ekonomisk ersättning när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller skada. I likhet med andra försäkringar finns det villkor som ska uppfyllas för att ersättning ska kunna betalas ut. Ett exempel är att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel. Försäkringskassans uppdrag är att bedöma arbetsförmågan med läkarintyget som utgångspunkt.

Socialstyrelsens nationella rekommendationer är ett stöd för läkaren som sjukskriver, men också för Försäkringskassan när det gäller att förstå den bedömning som läkaren angivit i läkarintyget. Sedan januari finns rekommendationerna som e-tjänst. Halland var bland de första att integrera det digitala stödet i hälso- och sjukvårdens journal- och intygssystem.

Häromdagen besökte vi Region Halland och förde samtal om erfarenheter och hur vi tillsammans kan främja hälsan och möjliggöra för fler människor att komma tillbaka i arbete och tillbaka till egen försörjning.

 

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan

 

Läs debattartikeln i Hallandsposten.