"Nej, Socialstyrelsen vilseleder inte regeringen"

Publicerad:
Debattreplik av enhetschef Jonas Bergström och forskare Elizabeth Åhsberg. Svar på debattartikel av Fredrik Tamsen. Publicerad i Läkartidningen den 5 april 2019.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördjupat kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar. Uppdraget redovisades 31 maj 2018 i rapporten »Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i radiologisk undersökning« och finns att läsa på myndighetens webbplats. Studien är utförd av Blekinge tekniska högskola och Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

I en huvudstudie har fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden på 938 personer 14–21 år undersökts med en bildteknik som avbildar brosk. I en tilläggsstudie med 400 av de 938 deltagarna har enbart den övre delen av knäleden undersökts med en bildteknik som avbildar bland annat skelett.

»Figur 2« sägs i Fredrik Tamsens debattinlägg bygga på »beräkningar baserade på Socialstyrelsens studie«, och referens ges till Socialstyrelsens rapport och en artikel av Petter Mostad och Fredrik Tamsen i International Journal of Legal Medicine. Artikeln bygger på teoretiska antaganden samt en statistisk modell som tillämpats på data från den studie som redovisas i Socialstyrelsens rapport 2018. Författarna skriver själva i Läkartidningen (Läkartidningen. 2018;115:FE79) gällande artikeln att »våra resultat är behäftade med stora osäkerheter«.

Socialstyrelsen har i myndighetens remissvar på Smers skrivelse inte diskuterat tidpunkten för knämognad. Däremot har myndigheten i och med studien från 31 maj 2018 mer kunskap om när skelettet i knäleden mognar, och vi vet mer om för vilka åldrar det är särskilt svårt att avgöra 18-årsgränsen. Därmed bör åldersbedömning via magnetkameraundersökning av knäleden kunna göras på ett mer välgrundat sätt än tidigare.

Jonas Bergström, enhetschef, Socialstyrelsen
Elizabeth Åhsberg, forskare, Socialstyrelsen

RMV:s replik: Åldersbedömningar väcker känslor och engagemang
Debattartikel av Fredrik Tamsen: RMV och Socialstyrelsen vilseleder regeringen

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05