Information om ovanliga diagnoser kommer inte försvinna

Publicerad:
Debattreplik av Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen, och Maria Ek, chef för upphandlingsenheten på Socialstyrelsen. Publicerad på Göteborgs-Postens webbplats den 19 december 2019.

Expertgruppen vid Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs universitet skriver i en debattartikel att informationen om ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens webbplats är hotad. Det är ett missförstånd.

Informationen som finns tillgänglig vid Informationscentrum för ovanliga diagnoser är en efterfrågad och mycket uppskattad kunskapskälla och kommer inte att försvinna. Just nu pågår ett analysarbete inom ramen för överenskommelse mellan regeringen och SKR om förutsättningar att tillhandahålla kunskapsdatabasen genom regionernas nationella system för kunskapsstyrning.

Socialstyrelsen har idag ett avtal med Göteborgs universitet om framtagning och uppdatering av texterna om ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens webbplats. Avtalet löper ut den 15 februari 2020. Upphandlingen inför ett nytt avtal förhandsannonserades den 1 december och annonseras i sin helhet i början av januari med avsikten att ha ett nytt kontrakt med leverantör på plats den 15 februari.

Vi beklagar de osäkerheter som den sena annonseringen gett upphov till. Mellan Socialstyrelsen, SKR och regionerna finns en samsyn om såväl kunskapskällans höga värde som att vi månar om att säkerställa både kvalitet och tillgänglighet av texterna oavsett huvudman.

Upphandlingen som Socialstyrelsen nu gör är en lösning i väntan på en mer långsiktig hantering som går i linje med den struktur för kunskapsstyrning som regionerna utvecklar med stöd av SKR. Informationen kommer att finnas kvar på Socialstyrelsen webbplats tills dess. Det som eventuellt skulle kunna hända, i samband med tecknande av nytt avtal, är att visa uppdateringar kan bli försenade.

Valet att upphandla tjänsten utgår från Socialstyrelsen bedömning att överenskommelser mellan statliga myndigheter, efter en dom i kammarrätten 2017, inte kan undantas från lagen om offentlig upphandling. Socialstyrelsen följer rättspraxis, vilken i korthet går ut på att statliga myndigheter inte kan köpa tjänster av andra statliga myndigheter utan att göra en upphandling där flera aktörer får lämna anbud i konkurrens. Vår förhoppning är förstås så många leverantörer som möjligt, inklusive den nuvarande, ska vara intresserade av att lämna ett anbud.

Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Maria Ek, chef för upphandlingsenheten, Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Göteborgs-Posten